Resultaat proef Powerstart Dukono in aardappelen

In 2022 is een proef uitgevoerd in pootaardappelen om inzicht te krijgen naar het verhogen van de plantweerbaarheid door de verschillende bacterieproducten en het effect daarvan op de opbrengst en schilkwaliteit in (poot)aardappelen.

Resultaten

Conclusies

In de proef is een positief effect behaald op de opbrengst, maar ook op de schilkwaliteit met Powerstart Dukono. Er werd in  de rij een hoge concentratie van gewenste bacteriën toegevoegd, waardoor er minder plaats is voor schadelijk bodemleven. Dit komt de schilkwaliteit ten goede. Daarnaast zorgen de toegevoegde bacteriën voor het vastleggen van stikstof en het vrijmaken van bodemgebonden elementen als ijzer en fosfaat.

Advies

Dosering per ha:
In te zetten bij aardappelen waar schilkwaliteit telt: consumptie- en pootaardappel.
De adviesdosering is 20 – 30 kg/ha, waarbij de hoogste dosering geadviseerd wordt bij een laag P-pae getal (< 3 mg P/kg) en normale tot lage bodemvoorraad (P-Al). De laagste dosering wordt geadviseerd bij hoger P-pae getal (> 3 mg P/kg) en een hoge bodemvoorraad.(P-Al)

Stikstofbesparing:
Een besparing van 20- 25 kg N per ha is mogelijk bij toepassing van Powerstart Dukono, door de toegevoegde Amylis bacterie die stikstof uit de lucht in de bodem voor de plant weet vast te leggen.

Terug naar overzicht