Gewassen

Akkerbouw

Consumptieaardappel

Pootaardappel

Ui

Graan

Suikerbieten

Kool

Overige gewassen

Peen

Fruitteelt

Appel

Peer

Groenvoorziening

Sportveld

Golfbaan

Veehouderij

Gras

Snijmais