Proefresultaat zaaiuien 2020

In 2020 is in zaaiuien onderzoek uitgevoerd naar de efficiëntie van startfosfaten en fosfaatvervangende producten. Voor de startmeststoffen is gekeken naar welke producten de hoogste opbrengst en de meest optimale sortering geven. Daarnaast is ook gekeken naar welke meststof niet meer gewasveilig is bij een verdubbeling van de dosering.

Op het perceel dat is gebruikt voor de proef op Goeree Overflakkee is een grondmonster afgenomen. Hieruit is naar voren gekomen dat er een voorkeur voor een hoge fosfaatvoorraad  (P-AI) en een lage fosfaatbeschikbaarheid (P-PAE) aanwezig was.

Voor de proef is het ras Hybound gezaaid op 14 april 2020. Er is bemest en beregend volgens het onderstaande schema.

Bemesting:

  • 1e pijp stadium 250 kg Patentkali + 400 kg KAS
  • Half juni juni 250 kg KAS
  • Begin juli 250 kg Patentkali
  • Eind juli 125 kg Kalksalpeter + 2 x 10 ltr Stikstof Plus

Beregend:

  • Voor zaai 15 mm
  • Half juni 10 mm
  • Half juli 18 mm
  • Begin augustus 18 mm

Resultaten

In de onderstaande grafiek zijn de opbrengsten voor Powerstart Flores (in verschillende doseringen), Powerstart Granada en een combinatie van Stimusoil Blackjak met Powerstart Flores afgezet tegenover onbehandeld. Uit de resultaten van de proef komt naar voren dat de producten van Powerline een hogere opbrengst leveren met een lagere fosfaatgift.

Advies

Op basis van de resultaten van de proeven met startmeststoffen en fosfaatvervangende producten is een advies opgesteld. Hierbij is de bodem als uitgangspunt genomen.

 

Terug naar overzicht