Proefresultaat pootaardappelen – Powerstart Pelona

Onderstaand vindt u de resultaten met betrekking tot een proef met Powerstart Pelona in pootaardappel waarbij het ras Zorba is gebruikt. In het overzicht ziet u de opbrengst van Powerstart Pelona vergeleken met onbehandeld. Deze proef is uitgevoerd in 2019.

De proef is uitgevoerd op zavelgrond die 25% afslibbaar is. Het organische stofgehalte was 2,3%. Er is twee keer 20 millimeter beregend. De eerste keer bij het begin van de knolzetting, de tweede keer 10 dagen later.

Resultaten

In de onderstaande grafiek komt naar voren dat het toepassen van zowel 30 als 50 liter Powerstart Pelona zorgt voor een meeropbrengst ten opzichte van onbehandeld. Deze meeropbrengst komt terug in de sortering vanaf 28-35.

 

(opbrengst in kg/ha)

Foto’s bemestingsproef

Terug naar overzicht