Proefresultaat pootaardappelen – Powerstart Granada

Onderstaand vindt u de resultaten met betrekking tot een proef met Powerstart Granada in pootaardappel waarbij het ras Zorba is gebruikt. In het overzicht ziet u de opbrengst van Powerstart Granada vergeleken met onbehandeld. Deze proef is uitgevoerd in 2019.

De proef is uitgevoerd op zavelgrond die 25% afslibbaar is. Het organische stofgehalte was 2,3%. Er is twee keer 20 millimeter beregend. De eerste keer bij het begin van de knolzetting, de tweede keer 10 dagen later.

Resultaten

Vergeleken met onbehandeld, geeft de toepassing van Powerstart Granada in Pootaardappelen een beduidend hogere opbrengst. Met name binnen de sortering vanaf 28-35 is een meeropbrengst te zien.

(opbrengst in kg/ha)

Foto’s bemestingsproef

Terug naar overzicht