Proefresultaat uien – Powerstart Flores (meerjarige proef)

Sinds 2005 zijn er veel proeven in uien uitgevoerd waarin het effect van de vloeibare meststof Powerstart Flores toegepast bij zaai werd vergeleken met andere meststoffen of zonder fosfaatbemesting. Over de jaren en proeven heen zijn de resultaten wat wisselend en waren ook de objecten waarmee Powerstart Flores werd vergeleken wisselend. Zodoende bestond er geen duidelijk beeld van de toegevoegde waarde van Powerstart Flores.

In opdracht van Van Iperen heeft Delphy de resultaten van alle beschikbare proeven bij elkaar gezet en daarover een verantwoorde statistische analyse uitgevoerd. Hiervoor werden de resultaten gebruikt van 23 proefvelden. Uit de analyse is gebleken dat met Powerstart Flores de hoogste productie werd behaald die betrouwbaar hoger was dan het onbehandelde standaardobject. Het opbrengstverschil met het onbehandelde object was bijna 2 ton/ha. Deze opbrengstverhoging hing samen met het grotere aantal uien dikker dan 40 mm.

Conclusies

  • De toediening van 30 ltr /ha Powerstart Flores bij zaai van uien geeft t.o.v. een onbehandeld standaardobject een betrouwbare opbrengstverhoging. In de maat dikker dan 40 mm was dit 1,7 ton/ha
  • De maatsortering van de uien verschilde niet tussen Powerstart en onbehandeld
  • Het aantal geoogste uien in de maat dikker dan 40 mm was bij het Powerstart betrouwbaar hoger dan bij onbehandeld

Resultaten

Tabel 1 . Totale opbrengst exclusief tarra en netto opbrengst > 40 mm in ton/ha en gemiddelde maatsortering in mm; 20 proefvelden.

Tabel 2. totaal plantaantal en aantal uien groter dan 40 mm per m2 en gemiddelde maatsortering in mm; 18 proefvelden.

 

Terug naar overzicht