Proefresultaat zaaiuien – Powerleaf Quattro – 2019

In 2019 is in zaaiuien onderzoek uitgevoerd naar het effect van bladmeststoffen. Hierbij is gekeken naar de meeropbrengst en maatsortering ten opzichte van de objecten waar geen bladbemesting is toegepast.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Proefboerderij Rusthoeve op een perceel op Goeree Overflakkee.

De standaard bemesting was als volgt:

  • 275 kg KAS 27% op T3
  • 400 kg Patentkali op T3
  • 100 kg KAS 27% op T4

Resultaten

Vergeleken met onbehandeld, geeft de toepassing van Powerleaf Quattro een meeropbrengst. In de maatsortering komt daarnaast ook duidelijk naar voren dat er een meeropbrengst is alle maten, met name in de categorie 60-70.

Terug naar overzicht