Proefresultaat grasland – Powerbasic Manaro

Resultaten gemiddeld over 4 jaar

De onderstaande grafiek geeft de resultaten weer van 4 jaar vergelijkend onderzoek op hetzelfde perceel. Dit onderzoek laat zien dat door toevoeging van de adviesdosering een behoorlijke verhoging van selenium- en kobaltgehalten in uw ruwvoer te realiseren is. Dit komt de vruchtbaarheid en de gezondheid van uw veestapel ten goede.

 

Terug naar overzicht