Proefresultaat grasland – Powerbasic Manaro

Resultaten gemiddeld over 4 jaar

Sinds de uitvoering van onderstaande proefresultaat, is de formule van Powerbasic Manaro, de vloeibare selenium/kobaltmix, aangepast (2023). De veranderde samenstelling zorgt voor een betere opname van deze spoorelementen. Het nieuwe product is meer geconcentreerd en er wordt een lagere dosering geadviseerd voor zowel gras als snijmais. Meer informatie over Powerbasic Manaro is te vinden op de productpagina

De onderstaande grafiek geeft de resultaten weer van 4 jaar vergelijkend onderzoek op hetzelfde perceel. Dit onderzoek laat zien dat door toevoeging van de adviesdosering een behoorlijke verhoging van selenium- en kobaltgehalten in uw ruwvoer te realiseren is. Dit komt de vruchtbaarheid en de gezondheid van uw veestapel ten goede.

 

Terug naar overzicht