Proefresultaat: opname selenium en kobalt in grasland

Ook in 2022 zijn proeven uitgevoerd om het effect van Powerbasic Manaro aan te tonen op grasland. De proeven zijn uitgevoerd op zand- en veengrond. Powerbasic Manaro bevat selenium en kobalt. Powerbasic Manaro is ongeveer vier weken voor de eerste snede gespoten, samen met Powerbasic Bravo. Voor de tweede snede is er nogmaals bemest met Powerbasic Manaro. Het proefperceel is opgedeeld in drieën, waarvan een deel is bemest met Powerbasic Manaro oude formule (3 l/ha), een deel is bemest met Powerbasic Manaro (nieuwe formule, 1l/ha) en een deel is niet gespoten, welke als referentie geldt.

Op het testperceel zijn van de eerste en tweede snede vers-grasmonsters genomen en is de drogestof-opbrengst gemeten met een pasture reader.

Resultaten

Hieronder staan de resultaten van de proef van de eerste en tweede snede.

Conclusie

De opname van selenium en kobalt is verbeterd met de nieuwe formule van Powerbasic Manaro. Dit komt naar voren in de resultaten van de proeven in 2022 en eerdere proeven in 2021.

Terug naar overzicht