Proefresultaat consumptieaardappelen 2020

In 2020 is met het ras Agria een bemestingsproef uitgevoerd. Hierbij is gekeken hoe de opbrengst door middel van startfosfaten en fosfaatvervangende producten verhoogd kan worden.

Er is bij de proef een bodemmonster afgenomen. Hieruit is naar voren gekomen dat er voor voorkeur voor een hoge fosfaatvoorraad (P-AL) en een lage fosfaatbeschikbaarheid (P-PAE) was.

Bij de proef is een basisbemesting achterwege gelaten. Eind juni 2020 heeft er een overbemesting met 250 kg Kali 60 en 400 kg KAS plaatsgevonden. Daarna is er eind juli 2020 gecorrigeerd met 300 kg 14-0-24 en 2 maal 10 ltr Stikstof Plus. Er is twee maal beregend; de eerste keer voor het poten 20 mm en half juni nog een keer 22 mm.

Resultaten

Onderstaand worden de resultaten voor de producten Powerbasic Fuij (twee verschillende doseringen), Powerstart Granada en Powerstart Pelona weergegeven ten opzichte van onbehandeld. Uit de resultaten blijkt dat de producten van Powerline een hogere opbrengst geven met een lagere fosfaatgift.

Advies

Bij het opstellen van het advies is rekening gebouwen met de P bodemvoorraad en de P plantbeschikbaarheid.

 

Terug naar overzicht