Proefresultaat zaaiuien (meerjarige proef)

In de periode 2018 tot en met 2020 zijn voor uien diverse bemestingsproeven uitgevoerd in samenwerking met ARI (Agro Research International), Rusthoeve AIKC en UIKC. Deze proeven zijn uitgevoerd in drie tot vier herhalingen volgens het onderstaande schema:

Resultaten

In de onderstaande grafiek worden de resultaten van de opbrengst van de verschillende startmeststoffen weergegeven over de periode 2018 – 2020. Met name Powerstart Flores heeft een hogere opbrengst ten opzichte van onbehandeld. Ook biostimulant Stimusoil Blackjak geeft een beduidend hogere opbrengst vergeleken met het onbehandelde perceel, gevolgd door Powerstart Granada.

Conclusies startmeststoffen zaaiuien

Advies

Op basis van de proeven is een advies samengesteld waarbij rekening is gehouden met P bodemvoorraad (P-AL) en P plantbeschikbaar (P-PAE). In de onderstaande tabel is het advies weergegeven:

Terug naar overzicht