Proefresultaat pootaardappelen 2020

In 2020 is er onderzoek gedaan naar het verhogen van de opbrengst van pootaardappelen. Hierbij is onderzoek uitgevoerd naar de efficiëntie van startfosfaten en fosfaatvervangende producten. De proeven zijn uitgevoerd door ARI met het ras Innovator. In het haakjesstadium is 2 maal 20 mm beregend en 14 dagen later opnieuw.

In de proeven is de efficiëntie van de volgende startmeststoffen onderzocht en afgezeten tegenover onbehandeld:

Resultaten

In de onderstaande grafiek worden de resultaten weergegeven. Uit de resultaten blijkt dat, ten opzichte van onbehandeld, met Powerstart Granada de hoogste opbrengst geeft in pootaardappelen, gevolgd door Powerbasic Fuji, en Powerstart Pelona.

 

Advies

Op basis van de proefresultaten en de toestand van de bodem, is het onderstaande advies tot stand gekomen. Hieruit blijkt dat in sommige gevallen, bijvoorbeeld als de p bodemvoorraad en de P plantbeschikbaarheid goed – hoog zijn, de inzet van een biostimulant het advies is.

Terug naar overzicht