Proefresultaat aardappelen (meerjarige proef)

In de periode 2018 tot en met 2020 zijn voor aardappelen diverse bemestingsproeven uitgevoerd in samenwerking met ARI (Agro Research International) en Rusthoeve AIKC. Deze proeven zijn uitgevoerd in drie tot vier herhalingen volgens het onderstaande schema:

Resultaten

In de grafiek worden de resultaten weergegeven van de opbrengst van de startmeststoffen in aardappelen over de periode 2018 tot en met 2020. Hieruit blijkt dat Stimusoil Baseos (in de grafiek Stimusoil Experimenteel) en Powerstart Pelona de hoogste opbrengst geven. Ook Stimusoil Blackjak, Powerstart Granada en Powerstart Fuji geven goede resultaten.

Conclusies startmeststoffen aardappelen

Advies

Op basis van de proeven is een advies samengesteld waarbij rekening is gehouden met P bodemvoorraad (P-AL) en P plantbeschikbaar (P-PAE). In de onderstaande tabel is het advies weergegeven:

 

 

 

Terug naar overzicht