Gewarde Blokkenproef Barneveld, 2010 - 2014

In 2010 heeft Powerline meststoffen in samenwerking met Schothorst Feed Research de gewarde blokkenproef in Barneveld aangelegd. Het doel van dit onderzoek was antwoord te krijgen op de vraag 'Hoe kunnen we een hogere drogestof opbrengst en eiwitopbrengst realiseren?'.

De opzet van deze onafhankelijke gewarde blokkenproef was als volgt:

- Er zijn ieder jaar vier snedes geoogst.
- Er zijn drie snedes bemest en vier snedes geoogst: kunstmestgift 80 kilo N, 40 kilo N,
  30 kilo N
- Alle veldjes zijn gewogen en bemonsterd.
- Bemonsterd als complete voederwaardeanalyse door BLGG.


De conclusie: bemesting met Powerline meststoffen leidde in deze proef tot 14% hogere drogestof-opbrengsten, 13% hogere KVEM-opbrengsten, een betere benutting van elementen uit de bodem (waaronder fosfaat) en meer bestendig eiwit in het gewas.


Verbaas u over de resulaten van deze gewarde blokkenproef!