Praktijkperceel Aardappeldemodag 2014

Op de Aardappeldemodag van 2014 heeft Powerline meststoffen in samenwerking met PPO Westmaas een demoveld aangelegd met het ras Innovator. Het demoveld is deels op traditionele wijze bemest en deels met het Powerline meststoffenconcept.

Het doel van dit onderzoek was antwoord te krijgen op de vraag: 'Is het mogelijk om met minder mineralen de opbrengst van de aardappelen te verhogen?'. Dit is gedaan door de meststoffen in de rij toe te dienen en de overbemesting via het blad toe te passen. De conclusie: met Powerline heeft u minder meststoffen nodig (10 kg minder N, 50 kg minder P en 100 kg minder K) en heeft u een meeropbrengst van 10%!     


Bijgaand de resultaten van deze interessante proef!