Nieuwsbrief aardappelen - Een goed begin is het halve werk!

14 april 2015
Nieuwsbrief aardappelen - Een goed begin is het halve werk! Het mooie, droge weer zorgt ervoor dat het voorjaar is begonnen. Dit betekent dat ook de basisbemesting voor de aardappelen zich aandient. Bij de basisbemesting spelen stikstof, fosfaat, kali, zwavel en borium een belangrijke rol. Zeker als de ruggen in één keer tijdens het poten worden opgebouwd is het belangrijk dat alle meststoffen in één keer worden toegepast.

Basisbemesting stikstof 
In de praktijk komt het erop neer dat 80% van de stikstofbehoefte aan de basis gegeven wordt (180-220 N/ha). Powerbasic is uitermate geschikt om met rijenbemesting in de rug toe te passen. Het verkleint de kans op stikstofverlies door inspoeling of denitrificatie.

Basisbemesting fosfaat
Fosfaat is met name belangrijk aan het begin van de teelt voor het ontwikkelen van wortels.
De Powerbasic meststoffen zijn uitstekend geschikt voor toepassing naast of in de rij. Powerstart Granulaat kan goed worden toegepast voor in de rij, direct onder de knol. Met beide methodes wordt er ruimte voor de aanvoer van organische stof gecreëerd op de mineralenbalans. Hierdoor blijft de bodem in een goede conditie.
 
Basisbemesting zwavel
Organische stof in de grond is een belangrijke bron van zwavel. Hoe hoger het organische stofgehalte van de grond, hoe groter de reserves aan zwavel. Een aardappel heeft een zwavelbehoefte van 20 S = 50 SO3.
 
Boriumbemesting
Borium speelt een belangrijke rol bij de celdeling van een plant. Bij boriumtekorten kunnen zich ernstige opbrengst- of kwaliteitsverliezen voordoen. Borium is met name belangrijk voor de stimulering van de calciumopname. Hiermee wordt de celwandstevigheid en daarmee de bewaarkwaliteit bevorderd. Het advies is om borium aan het begin van de teelt toe te dienen.

De volledige nieuwsbrief over de bemesting van aardappelen vindt u in de bijlage.