Maïs: hoge(re) opbrengst, vitaal gewas

21 april 2015
Maïs: hoge(re) opbrengst, vitaal gewas Veel veehouders willen meer melk gaan leveren. De meest rendabele manier is om dat zoveel mogelijk uit eigen geteeld ruwvoer te doen. Ook tellen de hogere opbrengsten positief mee voor Kringloopwijzer, wat voor de toekomst de ruimte geeft om meer te mogen bemesten (evenwichtsbemesting). Op dit moment is de uitdaging om binnen de generieke normen en voor velen ook binnen derogatie, toch die hogere opbrengst te realiseren. Het begint bij de bodem: structuur, ontwatering en zeker ook de pH. Het is belangrijk om de bodem goed in beeld te hebben en keuzes te maken aan de hand van actuele bodemanalyses.

Door te bekalken blijft de pH in uw bodem op peil en kan uw gewas bij de voeding die het nodig heeft. Meer hierover leest u in de bijlage.


Efficiëntie: alle informatie op een rij
Drijfmest is altijd de basis van bemesting. De gehalten zijn de laatste jaren enorm gedaald, net als de kuubs die veehouders kunnen / mogen geven. Het is dus van groot belang om zo efficiënt mogelijk te bemesten. Twee belangrijke tips hierbij:
 
Tip 1: zorg voor een actuele drijfmestanalyse en ken uw basisgift
Indien u ruimte heeft om mest aan te voeren, is het slim om zoveel mogelijk effectieve organische stof per kg fosfaat aan te voeren. Op gronden met erg lage organische stofgehaltes is champost/compost ook een goede keuze.
U leest meer over champost in de bijlage.
 
Tip 2: bij aanvoer drijfmest: kies de meest effectieve organische stof / kg fosfaat
Wij hebben extra informatie voor u verzameld met betrekking tot de behoefte van het gewas, de elementen, de vorm, de plaatsing en het moment van toedienen. Deze informatie geeft u meer inzicht in efficiënte maïsbemesting.
 
 
Assortiment meststoffen: met en zonder fosfaat en voor elke toediening
Het afgelopen jaar zijn de spelregels binnen derogatie veranderd. Veehouders die meedoen aan derogatie, mogen geen fostaat uit kunstmest meer aanvoeren. Wij zijn de uitdaging aangegaan om ook zonder fosfaat een hogere opbrengst en een vitaal gewas te kunnen realiseren. In de bijlage vindt u ons assortiment maïsmeststoffen voor dit jaar. Met deze meststoffen krijgt uw gewas de juiste elementen op het juiste moment. 


 
Nieuw: fosfaatvrijmakende en plantversterkende bacteriën
Voor veehouders die geen fosfaat uit kunstmest meer aan mogen voeren, maar wel een ruime hoeveelheid fosfaat in de bodem hebben zitten, is het de uitdaging om de fosfaten in de bodem plantbeschikbaar te maken. Het nieuwe product ExSol P kan hier een belangrijke rol in spelen. Dit mengel maakt fosfaten vrij en versterkt de plant. Er zijn reeds diverse succesvolle proeven uitgevoerd. Dit jaar gaan we ook proeven uitvoeren met ExSol P en onze nieuwe fosfaatvrije meststoffen. Ook hier verwachten we positieve resultaten te zien. Meer informatie over ExSol P leest u in de bijlage.
 
Vragen? Neem contact met ons op via info@powerlinemeststoffen.nl.