Overige gewassen

Natuurlijk kunnen Powerline meststoffen ook in andere gewassen toegepast worden. Zo is er de laatste jaren ook ervaring opgedaan in rijenbemesting bij suikerbieten, winterwortelen, witlof en cichorei. Zo is in suikerbieten de eerste fungicidebespuiting uitstekend te combineren met de stikstofoverbemesting door middel van Powerleaf meststoffen. Dit bespaart u een werkgang. Daarnaast wordt de gegeven stikstof veel beter opgenomen dan wanneer het wordt toegediend als KAS.


Winterwortelen


In winterwortelen wordt veel gebruik gemaakt van Powerleaf Quattro Plus en Powerleaf Kali. Via de veldspuit worden deze stikstof- en kali-overbemestingen handig gegeven. De meststof wordt op die plaats gegeven waar de plant er het meest mee kan. De stikstof houdt het gewas aan de groei en de kali zorgt voor de gewenste hardheid en dus kwaliteit van het eindproduct.


Zowel in witlof, cichorei, winterwortelen als bonen wordt ook gebruik gemaakt van rijenbemesting. Meestal wordt ervoor gekozen om Powerbasic 240 NP 11-31-0 + 6 SO3 te geven aan de start van de teelt. Deze N-P verhouding zorgt voor een uitstekende begingroei en ontwikkeling van het wortelgestel. In witlof en winterwortelen kan ook gekozen worden voor Powerstart Food als startmeststof.


Gerelateerde producten


De volgende Powerline producten zijn geschikt voor toepassing in diverse gewassen: