Mais

Maïs is in het rantsoen minstens zo belangrijk als gras. En bij de teelt ervan komt veel kijken. We telen namelijk een subtropisch gewas in ons koude kikkerlandje. Hierdoor zien we dat de maïsoogst de laatste jaren door extreme weersomstandigheden nogal eens te wensen overlaat.
 


Klaar voor de start…


Het is belangrijk dat het maïszaadje direct kan gaan groeien, zodra het gekiemd is. Hiervoor is fosfaat nodig: goed opneembaar fosfaat wel te verstaan. Fosfaat zorgt voor een goede beginontwikkeling van het wortelgestel. Echter, bedrijven die meedoen aan derogatie mogen geen fosfaat uit kunstmest meer aanvoeren. Het is dan de kunst om het fosfaat wat in de bodem zit vrij en opneembaar te maken voor de plant.


Bemesten: daar waar nodig


Om de maïsplant zo goed mogelijk te laten starten, gebruiken we Powerstart Feed. Een vloeibare meststof die met behulp van rijenbemesting direct op het zaad wordt toegediend. Het wortelgestel kan zich met behulp van deze meststof snel en goed ontwikkelen, zodat de plant in staat is om mineralen beter uit de bodem op te nemen. Dit zorgt voor een snelle start en een gewas dat langer vitaal blijft. Kortom: een uitstekende opbrengst met hoge voederwaarden.


Het Maïspakket


Meer melk leveren en zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn in uw ruwvoerbehoefte begint met het produceren van meer ruwvoer. Om in deze behoefte te voorzien heeft Powerline een compleet pakket in haar assortiment: Het Maïspakket. Voor een optimale bemesting biedt Powerline verschillende vaste en vloeibare meststoffen met en zonder P. Met deze meststoffen kunt u de gift efficiënt afstemmen op de behoefte van uw plant op dat moment. Dit is van groot belang voor o.a. een goede wortelontwikkeling, jeugdgroei, de verdere ontwikkeling van het gewas en een goede kolfvulling. De mestoffen zijn niet uitspoelingsgevoelig en de elementen blijven beschikbaar voor de plant. Zo realiseert u meer opbrengst per hectare.

De meststoffen in het pakket zijn geschikt voor alle toedieningstechnieken:


Gerelateerde producten


De volgende Powerline producten zijn geschikt voor toepassing op maïs: