Gras

Gras vormt met maïs de basis voor het ruwvoer van uw melkvee. En het ruwvoer maakt verreweg het grootste deel uit van het totale rantsoen. Meer melk willen leveren, betekent meer koeien en bijbehorend jongvee houden. Dat betekent óf meer voer aankopen óf zelf meer voer verbouwen. Als we in Nederland 14 miljard kg melk willen gaan leveren zal de drogestofopbrengst per hectare met gemiddeld 2.000 kg ds moeten stijgen. Niet alleen opbrengst is belangrijk, maar zeker ook kwaliteit. Het moet smakelijk zijn, veel energie, een goede eiwitkwaliteit, de juiste mineralensamenstelling en voldoende structuur bevatten. Investeren in veel goed voer van eigen land levert rendement.


Van bodem naar melk


Een geslaagde maaisnede hangt van vele factoren af. Gelukkig heeft u als veehouder invloed op veel van deze factoren, zoals de bemesting. Het is de kunst om te zorgen dat het gras vanaf de bemesting optimaal kan profiteren van de aangeboden nutriënten, zodat het maximaal kan produceren. Het gras dat in het voorjaar begint te groeien, vormt later in het jaar tenslotte het voer van uw melkvee.


Meer drogestof, beter eiwit


Om gras zo goed mogelijk te bemesten, hebben wij Powerbasic 140 voor grasland ontwikkeld. Deze meststof is een vloeibare stikstofmeststof op basis van ureum. De meststof kan deels direct door de plant worden opgenomen en wordt gebonden aan het klei-humus complex. Ook zorgt de Powerbasic 140 voor een hogere opname van de meeste sporenelementen. Zo wordt een hogere (drogestof) opbrengst gerealiseerd. Daarnaast produceert het gras, dankzij deze vorm van stikstofaanbod een betere kwaliteit eiwit en hogere mineralengehalten in het gras. Het product hebben we 5 jaar lang beproefd en we zijn met de behaalde resultaten geslaagd in onze opzet. Klik hier voor de resultaten en conclusies van deze 5-jarige proeven. Bekijk hier ook de proefresultaten van verschillende stikstofmeststoffen op grasland.


Ruwvoer, de slagader van uw bedrijf


De totale voerkosten zijn een flinke kostenpost voor het bedrijf. Melk en/of vlees van eigen geteeld ruwvoer blijft nog altijd de meest rendabele manier. Natuurlijk spelen voeropslagcapaciteit, arbeid en wellicht andere omstandigheden mee in de keuzes die u als ondernemer maakt: ga ik de voerbehoefte invullen door ruwvoer aan te kopen, krachtvoerachtigen aan te kopen of door zelf meer ruwvoer te produceren? Meer en beter ruwvoer wat ook nog eens kan leiden tot een verbetering van de rantsoenefficiëntie blijkt het meest rendabel. Klik hier voor de berekening en conclusies.

 
Gerelateerde producten

De volgende Powerline producten zijn geschikt voor toepassing op gras: