Disclaimer


Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website www.powerlinemeststoffen.nl en iedere webpagina daarop. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De door Powerline verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd of beƫindigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Powerline kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Powerline en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Powerline aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Powerline worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Powerline.

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Powerline behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Powerline de toegang tot de webpagina monitoren. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De afnemer is verplicht aanwijzigen van Powerline omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen vrijheid tot overname; alle auteursrechten worden voorbehouden.

Nederlands recht is van toepassing.


Privacy statement


Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek. Cookies onthouden de keuzes die u heeft gemaakt op een website. Op deze manier is het mogelijk om websites gebruiksvriendelijker te laten functioneren. Wij hechten echter veel waarde aan de privacy van onze bezoekers. Cookies zijn daarom niet te traceren naar individuen