Powerstart meststoffenEen goede start is het halve werk!

Powerstart Feed


Powerstart Feed is een vloeibare startmeststof die tijdens het zaaien wordt toegepast. Powerstart Feed is speciaal ontwikkeld voor toepassing in voedergewassen. Het hoofdbestanddeel van deze meststof is fosfaat. Dit is een essentieel element voor de beginontwikkeling van de plant. Het zorgt voor een sterk wortelgestel.Direct opneembaar


Vanwege de vloeibare formulering is Powerstart Feed direct opneembaar. Dit is efficiënter dan de fosfaatopname uit korrelmeststoffen of granulaten. In de praktijk zien we een sterker wortelgestel waardoor mineralen uit de mest en bodem beter opneembaar zijn. Dit zorgt voor een snelle start en een gewas dat lang vitaal blijft. Kortom: een uitstekende versopbrengst met hoge voederwaarden.

 In het kort


• Vloeibaar dus direct opneembaar
• Efficiënter dan korrel of granulaat
• Sterk wortelgestel
• Rijenbemesting direct op het zaad
• Geen kouters nodig om in te brengen
• Lage dosering per hectare
• Lage fosfaatgift mogelijk
• Meer plaatsingsruimte voor organische mest
• Dosering slechts 20 liter/ha
 Verpakkingen


• Can: 20 liter
• Box: 1.000 liter
 


 

Meer informatie


Meer informatie over Powerstart Feed vindt u op deze flyer.

Powerstart Food


De ruimte om gewassen optimaal te bemesten binnen het huidige bemestingsbeleid wordt steeds kleiner. Zowel de opbrengst als de kwaliteit van uw gewas komen langzamerhand in de gevarenzone terecht. Het gebruik van mineralen uit zowel kunst- als dierlijke mest dient zo efficiënt mogelijk te gebeuren. Bij toepassing van Powerstart Food wordt een besparing op fosfaat gerealiseerd van 60-80%.Direct in de rij


Powerstart Food wordt tijdens het zaaien direct op het zaad gespoten. Door de toepassing op het zaad is het mogelijk om een lage dosering per hectare te gebruiken en is een lage fosfaatgift mogelijk. Dit levert meer plaatsingsruimte op voor organische mest wat uitstekend past binnen de mestwetgeving.In het kort


• Exacte verdeling en dosering
• Eerdere afrijping van het gewas
• Uniform gewas
• Uniforme opbrengst
• Sterker wortelgestel
• Besparing van mineralen
• Dosering slechts 30 liter/haSamenstelling


• Powerstart 420 PK 30-5 + Mg + ZnAdvies

 
• 30 ltr/ha in zaadgewassen, zoals uien, cichorei en wortelen.  


 

Verpakkingen


• Can: 20 liter
• Box: 1.000 liter


 

Meer informatie


Meer informatie over Powerstart Food vindt u op deze flyer.

Powerstart Granulaat


Powerstart Granulaat is een van de korrelproducten in het Powerline assortiment. Deze startmeststof wordt vooral toegepast in de aardappelteelt met behulp van een granulaatstrooier. Het granulaat is opgebouwd uit fosfaat, stikstof, zwavel en zink. De kleine korreltjes lossen snel op in het bodemvocht, waardoor de voedingsstoffen snel beschikbaar komen voor de plant.Makkelijke toediening


Met een dosering van 30 kg per hectare is Powerstart Granulaat gemakkelijk met een granulaatstrooier toe te dienen tijdens het poten. Door de goede opneembaarheid, lange beschikbaarheid en het nauwkeurig plaatsen in de rij bespaart u tot 80% fosfaat en haalt u tevens een hogere opbrengst! Daarnaast creëert u ruimte op uw mineralenbalans voor de aanvoer van organische stof. Dit komt de bodemvruchtbaarheid ten goede!In het kort


• Goed en snel opneembaar fosfaat
• Fosfaatbesparing tot 80%
• Gemakkelijke toediening
• Met minder fosfaat, beter resultaat
• Goede vrucht- en knolzetting door zink
• Dosering slechts 30 kilo/haSamenstelling


• Powerstart 470 NP 12-43 + 11 SO3 + 0,7 ZnAdvies

 
• Aardappelen: 30 kg/ha
• Koolgewassen 25 - 30 kg/ha


 

Verpakkingen


• Zak: 10 kg


 

Meer informatie


Meer informatie over Powerstart Granulaat vindt u op deze flyer.

Powerstart Granulaat Plus


Powerstart Granulaat Plus is een nieuw korrelproduct in het Powerline assortiment. Deze startmeststof heeft als extra op de 'standaard' Powerstart Granulaat dat hij zorgt voor een snellere en betere beworteling, zorgt voor een sterkere plant en geschikt is voor Planet Proof. 

Powerstart Granulaat Plus bevat naast voedingselementen de L-aminozuren Tryptofaan en Methionine die zorgen voor een actieve wortelgroei. Bovendien zorgt het plantextract Acreciactiv voor een betere weerstand tegen stress en in combinatie met zuivere humuszuren stimuleert dit een optimale beworteling in een vroeg stadium.

Makkelijke toediening


Met een dosering van 30 kg per hectare is Powerstart Granulaat gemakkelijk met een granulaatstrooier toe te dienen tijdens het poten. Door de goede opneembaarheid, lange beschikbaarheid en het nauwkeurig plaatsen in de rij bespaart u tot 80% fosfaat en haalt u tevens een hogere opbrengst! Daarnaast creëert u ruimte op uw mineralenbalans voor de aanvoer van organische stof. Dit komt de bodemvruchtbaarheid ten goede!


 

In het kort

 • Snellere en betere beworteling
 • Sterkere plant
 • Geschikt voor Planet Proof
 • Snel opneembaar fosfaat
 • Fosfaatbesparing tot 80%

 

Advies

Aardappelen 30 kg/ha
Mais 20-30 kg/ha
Uien 30 kg/ha
Suikerbieten 20-40 kg/ha
Granen 20-40 kg/ha
Peen niet gebruiken

Powerstart C2 Microstar


Powerstart C2 Microstar is een microgranulaat zonder stikstof in het Powerline assortiment. Deze startmeststof wordt vooral toegepast in fijnzadige gewassen als wortelen en witlof. Het granulaat is opgebouwd uit fosfaat, magnesium, koper en mangaan. Het microgranulaat lost goed op in het bodemvocht waardoor de voedingsstoffen direct beschikbaar zijn voor de plant. 

Makkelijke toediening


Met een dosering van 30 kg per hectare is Powerstart Granulaat gemakkelijk met een granulaatstrooier toe te dienen tijdens het poten. Door de goede opneembaarheid, lange beschikbaarheid en het nauwkeurig plaatsen in de rij bespaart u tot 80% fosfaat en haalt u tevens een hogere opbrengst! Daarnaast creëert u ruimte op uw mineralenbalans voor de aanvoer van organische stof. Dit komt de bodemvruchtbaarheid ten goede!


In het kort

 • Geen stikstof dus geen gevaar voor fijnzadige gewassen
 • Goed en snel opneembaar fosfaat, hoge wateroplosbaarheid
 • Fosfaatbesparing tot 80%
 • Fosfaat blijft beschikbaar door PcT (Phosphate coating Technologie)
 • Door toegevoegde sporenelementen sterkere start 
 • Gemakkelijke toediening

Samenstelling

 • Powerstart C2 Microstar NP 0-45 + 3 MgO + 0,5 Cu + 0,5 Mn
   


Advies

 • Wortelen: 25-30 kg/ha
 • Witlof: 25-30 kg/ha

Verpakking

 • Zak 20 kg

Powerstart Opkomst


Wilt u meer melk leveren en zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn in uw ruwvoerbehoefte? Dan dient u in eerste instantie meer ruwvoer te produceren. Powerstart Opkomst is een vaste meststof die beschikbaar is in microgranulaat korrels. De gemiddelde toediening is 20 tot 30 kg per hectare. Bemesting met Powerstart Opkomst draagt bij aan een goede wortelontwikkeling en jeugdgroei.Met en zonder P


Powerstart Opkomst wordt tijdens het zaaien direct op het zaad toegediend. De meststof is zowel met als zonder fosfaat beschikbaar. De gift kan efficiënt afgestemd worden op de behoefte van de plant op dat moment. Bovendien zijn de meststoffen niet uitspoelingsgevoelig en blijven de elementen beschikaar voor de plant.In het kort


• Hogere drogestofopbrengst
• Vitaler gewas
• Gunstig voor Kringloopwijzer
• Producten voor iedere toedieningstechniek
• Niet uitspoelingsgevoeligSamenstelling


• Powerstart 450 (met p) NPK 13-32-10 + 10 SO3 + 0,2 MgO + 0,2 Zn + 0,2 Hz
• Powerstart 460 (zonder p) NK 13-0-10 + 17 SO3 + 0,2 MgO + 0,2 Zn + 0,2 HzAdvies

 
• Maïs: 20 - 30 kg/ha

 Verpakkingen


• Zak: 25 kg


 

Meer informatie


Meer informatie over Powerstart Opkomst vindt u op deze flyer.

Powerstart Recy P


Powerstart Recy P is een unieke granulaat startmeststof voor maïs die fosfaat, stikstof, zwavel, magnesium en zink bevat. Daarnaast bevat het product humus- en fulvinezuren en bacteriën om elementen beter voor de plant beschikbaar te maken. Er wordt gebruik gemaakt van gerecycled fosfaat, daarom is dit een van de weinige fosfaatmeststoff en
die is toegestaan op derogatiebedrijven. De granulaat wordt bij het zaaien met de granulaatstrooier direct toegepast (in de zaaivoor) op het zaad. Dit garandeert een snelle en egale start, zeker onder minder groeizame omstandigheden.

Waarom fosfaat toedienen bij het zaaien


Alleen fosfaat dat opgelost wordt in het bodemvocht kan door de wortels worden opgenomen. In een vroeg stadium van de maïsteelt zijn de wortels nog niet voldoende ontwikkeld en komen ze bijna niet in aanraking met het bodemvocht. Toch heeft de plant in dit stadium een enorme fosfaatbehoefte. Powerstart Recy P is uitermate geschikt om in deze behoefte te voorzien.
 

Een unieke P-meststof


Met de toepassing van Powerstart Recy P geeft u fosfaat op het moment dat de maïsplant dit het meest nodig heeft, namelijk aan het begin van de groei. Dit voorkomt de paarsachtige kleur van maïsplanten bij de start, wat wijst op fosfaatgebrek. Op de derogatiebedrijven mag volgens de wet geen fosfaat worden toegepast. Dit geldt echter niet voor deze meststof, omdat het gerecycled fosfaat bevat. Recy P is ook de enige P granulaat met humuszuren en bacteriën. Humuszuren zorgen ervoor dat bodemfosfaat vrij gemaakt wordt. De bacteriën zetten de fosfaten om in een opneembare vorm.In het kort


• P-meststof, die is toegestaan op derogatiebedrijven!
• Goed en snel opneembare startfosfaat
• Beter plantbeschikbaar maken van overig aanwezige elementen
• Egale start van de maïs
• Betere beworteling
• Met weinig fosfaat veel resultaatSamenstelling


• Powerstart Recy P 8-16-0+20SO3+5,5MgO+0,7Zn + 2 humuszuren, verrijkt met bacterieen.
 Advies

 
• 25-30 kg/ha

 Verpakkingen


• Zak: 20 kg


 

Meer informatie


Meer informatie over Powerstart Recy P vindt u op deze flyer.


 


Powerstart Pootgoed


Powerstart Pootgoed is een specifiek ontwikkelde startmeststof om toe te dienen tijdens het poten van aardappelen (poot en comuptie). Het mengen met, tijdens poten, toegelaten chemische middelen is mogelijk.

Naast de nutrienten N, P en K is Mn, Zn en humuszuur toegevoegd welke alle wortelgroei en fosfaatbeschikbaarheid voor de plant verhogen.

In het kort

 • Snel beschikbare fosfaat direct bij de start (kieming) van de aardappel
 • Sterke stimulans van de wortelgroei, o.a. door humuszuur, daardoor betere opname van de beschikbare nutrienten
 • Meer stengels per plant wat resulteert in meer knollen en opbrengst

 

Samenstelling


• Powerstart Pootgoed NPK 7-17-3+TE+HA
 Advies

 
• 40-50 ltr/ha in rijentoepassing

 Verpakkingen


• 20 ltr, 500 ltr, 1000 ltr