Primaire dijken tellen in 2018 toch mee

31 mei 2018
Primaire dijken tellen in 2018 toch mee Primaire dijken kunnen dit jaar toch meetellen voor de ‘Meststoffenwet’. Eerder berichtte RVO dat u primaire waterkeringen (dijken) op moest geven met gewascode 336 (natuurlijk grasland) en dat u deze dijken maar beperkt voor de ‘Meststoffenwet’ mocht meetellen. Gezien de vele discussies is dit besluit voor 2018 teruggedraaid.

Geen wijzigingen voor 2018 Eerder berichtte RVO dat primaire waterkeringen (dijken) niet volledig mee mochten tellen voor de ‘Meststoffenwet’, omdat de beschikkingsmacht van deze dijken, volgens RVO, niet bij de landbouwer ligt. Inmiddels heeft RVO aangegeven dat voor 2018 nog geen wijzigingen worden doorgevoerd en dat ook deze dijken op de gebruikelijke manier meegeteld mogen worden. Wijzigen Gecombineerde opgave Wellicht heeft u voor uw primaire dijken nu gewascode 336 gebruikt. Dit kan omgezet worden naar 265 of 331, zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitbetaling van betalingsrechten. Deze gewascodes zijn namelijk allemaal subsidiabel. Let op feitelijk gebruik Zoals bij alle grond blijft het ook bij dijken van belang om na te gaan of u de dijken, die u op heeft gegeven, feitelijk in gebruik hebt. Heeft u de dijk, zoals de wet zegt, ‘in het kader van een normale bedrijfsvoering in gebruik’? Dan kunt u de dijk dit jaar gewoon meetellen. Mogelijke wijziging per 2019 RVO heeft al aangegeven, dat per 2019 mogelijk wel een wijziging doorgevoerd wordt. Dat betekent dat (een aantal) dijken vanaf 2019 mogelijk niet meer (volledig) meetellen voor de ‘Meststoffenwet’. De discussie hierover loopt.


Bron: Component Agro