“Tot 15% meer aardappelknollen na fosfaatbespuiting”

22 mei 2017
“Tot 15% meer aardappelknollen na fosfaatbespuiting” Een bladbespuiting met fosfaat in aardappelen levert een grote bijdrage aan de knolvorming en voorkomt dat de plant knollen afstoot in minder goede omstandigheden.

In praktijkproeven gaven bladbespuitingen met fosfaat in 2016 tot 15% meer knollen. Ook dit voorjaar kan het effect groot zijn, omdat de groeiomstandigheden tot nu toe matig zijn. Akkerwijzer en Nieuwe Oogst schreven er een artikel over.

Lees het artikel op Akkerwijzer.

Lees het artikel op Nieuwe Oogst.