1 april: alle remmen los?

31 maart 2015
1 april: alle remmen los? De vraag naar zuivel op de wereldmarkt neemt toe. Met het verdwijnen van het melkquotum ontstaan er volop kansen voor de Nederlandse melkveehouderijsector. De verwachting is dat we die kansen zullen pakken, al zijn er ook beperkende factoren die van invloed zullen zijn op de groei.

Waarschijnlijk houden het aantal dierplekken, de melkcapaciteit, arbeid, mestplaatsingsruimte, de melkveewet en voervoorziening de rem op de groei. Bovendien zijn mestplaatsingsruimte, de melkveewet en voervoorziening grondgebonden. Er zijn echter wel mogelijkheden om op deze drie punten ruimte te creëren. Hiervoor is het belangrijk om het ruwvoerproces aan te scherpen.

Het ruwvoerproces bestaat uit een aantal schakels: Bodem → Bemesting → Gewas → In- en uitkuilmanagement → Koe. Hoe u presteert in dit proces wordt meer en meer inzichtelijk met Kringloopwijzer. En als u goed presteert binnen Kringloopwijzer, mag u bemesten op basis van onttrekking. De handrem mag er dus bij wijze van spreken af. Daarnaast loont het sowieso om meer melk uit eigen ruwvoer te halen, want u verlaagt daarmee uw voerkosten. Wij hebben het voor u uitgerekend, klik hier voor de conclusies.
 
Kansen in bodem en bemesting
Om in te spelen op de nieuwe kansen in de veranderende markt zult u stil moeten staan bij uw huidige manier van werken en wat u anders kunt gaan doen om op rendabele wijze meer melk te produceren. Waarschijnlijk heeft u in het verleden al eens gekeken naar ander krachtvoer en TMR-rantsoenen, en geïnvesteerd in koecomfort. Er liggen echter ook veel kansen op het gebied van bodem en bemesting. Door deze twee schakels optimaal in te richten kunt u meer ruwvoer telen. Wij ondersteunen u hier graag bij. Met onze visie en producten gaan wij graag met u de uitdaging aan om meer melk uit ruwvoer te halen!
 
Meer informatie? Neem eens een kijkje op onze veehouderijpagina’s of neem contact met ons op via 0186-578888.