Overbemesting met Powerleaf Quattro Plus en Powerleaf Kali: Efficiënt en effectief overbemesten

3 juni 2015
Overbemesting met Powerleaf Quattro Plus en Powerleaf Kali:
Efficiënt en effectief overbemesten
Het jaar is een stuk kouder gestart dan vorig jaar. Met name de koude nachten zijn kenmerkend voor dit jaar. Daarnaast is er tot op heden weinig neerslag gevallen, waardoor de vochtbalans op de percelen laag is. In aardappelen is vocht zeer belangrijk voor een goede beginontwikkeling. Vocht is cruciaal voor een goede knolzetting. De knolzetting begint al 10 - 14 dagen na opkomst. Geef tijdens de knolzetting stikstof om de knollen aan de plant te houden.


Om de 'late' gewassen te helpen met de groei, adviseren wij een bladbemesting toe te dienen met Powerleaf Quattro Plus.

In de uien zien we een trage start en over het algemeen een lager plantaantal dan we de laatste jaren gewend zijn. We moeten daarom rekening houden met de hoeveelheid stikstof die als overbemesting toegediend wordt. Door het toepassen van stikstof via het blad geeft u relatief weinig stikstof met een grote efficiëntie!

Ook borium is belangrijk voor de calciumopname. Calcium is één van de hoofdelementen en zorgt voor een goede opbouw van de celwand, waardoor de bewaargewassen (uien, aardappelen, wortelen) beter bewaard kunnen worden. Calciumopname moet vooral in het begin van het seizoen gestimuleerd worden. Indien er nog geen boriumbemesting is uitgevoerd kan dit voor de meeste gewassen/rassen alsnog gedaan worden. Een bemesting met 3 ltr/ha Powerbasic Borium 150 is voldoende, zeker op de kleigronden waar al veel natuurlijke calcium voorkomt.

Op het gebied van stikstofoverbemesting is er de laatste jaren veel ervaring opgedaan met Powerleaf Quattro Plus in o.a. aardappelen en uien. In aardappelen zien we dat deze bladmeststof ervoor zorgt dat de gevormde knolletjes ook daadwerkelijk verder ontwikkelen (aan de plant te houden) tot de juiste maatsortering. De amide stikstof i.c.m. de hoger gedoseerde giften bevorderen in een vroeg stadium de knolvorming. Daarnaast zien we ook dat de calcium die in de Powerleaf Quattro Plus zit zeer belangrijk is voor de beschikbaarheid van calcium. Ook in uien is de laatste jaren goede ervaring opgedaan met Powerleaf Quattro Plus. Met deze meststof zien we een mooie, geleidelijke groei van het gewas. Dit zien we ook in andere gewassen, zoals wortelen en suikerbieten. Voor alle gewassen geldt: vroegtijdig starten geeft het beste resultaat!

Met 50 ltr/ha (= 60 kg) wordt er zo’n 11 kg (amide)stikstof gegeven. Doordat het gewas rond eind juni explosief groeit, vraagt het ook meer stikstof. Een goede nutriëntenvoorziening in het begin is erg belangrijk. Daarnaast is Powerleaf Quattro Plus zeer flexibel in te zetten en kunt u makkelijk bijsturen.

Voor overbemesting in aardappelen bevelen wij het gebruik van Powerleaf Quattro Plus aan.

Waarom Powerleaf Quattro Plus toepassen?
 • Geleidelijke groei onder zowel droge als vochtige omstandigheden;
 • Uitstekende vervanger voor de korreloverbemesting;
 • Besparing op stikstof ten opzichte van de “traditionele” bemesting;
 • Hogere kwaliteit van geoogst product;
 • Zacht voor het gewas;
 • Bevat ook elementen als magnesium, mangaan en calcium;
 • Combinatie van “zachte” stikstof met magnesium, mangaan en malcium;
 • Exacte verdeling, ook op grote spuitbreedte en op de perceelsranden;
 • Kan toegepast worden in combinatie met de fungicidebespuiting;
 • Snellere opbouw van de stikstofgift mogelijk.
Toepassingsadvies Powerleaf Quattro Plus bewaargewassen: 
 • Dosering: 30 - 50 ltr/ha per keer;
 • 3 – 5 maal toepassen om de 10 – 14 dagen (afhankelijk van ras en groeiomstandigheden);
 • Spuithoeveelheid maximaal 250 ltr/ha (inclusief meststof). Dit om het “lopen” van de vloeistof naar de bladranden te voorkomen;
 • Bespuitingen starten vanaf knolzetting (in het haakjesstadium). Uien en overige gewassen 80% grondbedekking.
Verbeterde strategie kalibemesting
Uit bemestingsonderzoek blijkt dat de beschikbaarheid van grondgebonden kali (bodemvoorraad en heel vroeg gestrooide kali) onvoldoende is om in de kalibehoefte van het gewas te voorzien. We zien bij gronden die een volledig bezet C.E.C. of klein C.E.C. hebben dat de kali gevoelig is voor uitspoeling. Dit resulteert in een slechte beschikbaarheid van kali gedurende het groeiseizoen. Wij adviseren dan ook om met name in uien en aardappelen zoveel mogelijk kali vlak voor, maar bij voorkeur over het gewas te strooien. Dit zorgt voor een verhoging van de opbrengst en een betere kwaliteit. Een groot nadeel van het gebruik van korrelmeststoffen is de beperkte strooibreedte, het extra werk, kans op verbranding, bladschade en de slechte opneembaarheid. De oplossing hiervoor hebben we gevonden in Powerleaf Kali. Powerleaf Kali zorgt echter wel voor een verhoging van de opbrengst en een verbetering van de kwaliteit, maar geeft geen verhoogde kans op verbrandig, bladschade en een slechte opneembaarheid. Bovendien levert het u geen extra werk op!

Powerleaf Kali is een bijzonder effectieve bladmeststof die de (over)bemesting van kali kan vervangen en verbeteren. Uit een groot aantal proeven van afgelopen jaren is gebleken dat vloeibare kali de korrelmeststof goed kan vervangen. Voordelen van deze manier van bemesten zijn o.a. de goede verdeling, zachtheid, werkbreedte en de effectiviteit. De meeste kalimeststoffen zijn niet goed op de werkbreedte van de meest gangbare veldspuiten te strooien. Daarnaast geeft het strooien van kali op grote werkbreedtes vaak een lichte beschadiging op het blad. De verdeling van vloeibare kali is veel egaler, waardoor het gewas gelijkmatiger afrijpt.

Een goede kalivoorziening verbetert de kwaliteit van de vruchten. Daarnaast is kali een belangrijk element voor transport en opname van andere voedingselementen én regelt het de vochthuishouding in de plant. Powerleaf Kali bevat ook zwavel. Zwavel is naast kali een belangrijk element in de uien. Zwavel buffert de stikstofopname en zorgt zo voor een stabiele groei en een weerbare plant. Powerleaf Kali bevat 25% K2O en 42% SO3.

Toepassing
Powerleaf Kali wordt toegepast in een dosering van 5 ltr. per ha. Wij adviseren om bij voorkeur 3 toepassingen van 5 ltr. uit te voeren. De meeste ervaring met Powerleaf Kali is opgedaan in aardappelen, uien en wortelen. Een afwisselschema met Powerleaf Quattro Plus is prima mogelijk. Een overbemesting met 100 kg zuiver kali kan vervangen worden door Powerleaf Kali. Het is uiteraard wel belangrijk dat de basis goed is (zie onze eerdere berichten over bemesting in aardappelen en uien). Dit betekent dus de ene week Powerleaf Quattro Plus toepassen en de andere week Powerleaf Kali.

Doordat Powerleaf Kali geen chloride bevat, is het zacht voor het gewas. Powerleaf Kali bevat wel zwavel. De unieke samenstelling zorgt ervoor dat de kalium uit deze meststof makkelijk beschikbaar is voor de plant. Omdat een kaliumtekort later in het groeiseizoen moeilijk gecompenseerd kan worden met een bodembemesting, is Powerleaf Kali de uitgelezen oplossing om een kaliumtekort via het blad te voorkomen.

Waarom Powerleaf Kali toepassen?
 • Regulatie vochthuishouding in de plant;
 • Goed te verdelen op brede werkbreedte in tegenstelling tot korrelkali;
 • Zacht voor het gewas;
 • Egalere afrijping;
 • Gemakkelijk toepasbaar.
Toepassingsadvies Powerleaf Kali:
 • Bespuitingen starten vanaf knolzetting;
 • Dosering: 5 ltr/ha per keer;
 • 2 - 3 maal toepassen om de 10 – 14 dagen (afhankelijk van ras en groeiomstandigheden);
 • Spuit altijd op een droog gewas;
 • Spuithoeveelheid maximaal 250 ltr/ha (inclusief meststof). Dit om het “lopen” van de vloeistof naar de bladranden te voorkomen;
 • Kan in combinatie met de fungicidebespuiting;
 • Kan afgewisseld worden met Powerleaf Quattro Plus.
Onderzoek 2014 ADD
Op de Aardappeldemodag van 2014 heeft PPO Westmaas in samenwerking met Powerline meststoffen een demoveld aangelegd met het ras Innovator. Het demoveld is deels op traditionele wijze bemest en deels met het Powerline meststoffenconcept.

Het doel van dit onderzoek was antwoord te krijgen op de vraag: 'Is het mogelijk om met minder mineralen de opbrengst van de aardappelen te verhogen?'. Dit is gedaan door de meststoffen in de rij toe te dienen en de overbemesting via het blad toe te passen. De conclusie: met Powerline heeft u minder meststoffen nodig (10 kg minder N, 50 kg minder P en 100 kg minder K) en heeft u een meeropbrengst van 10%!