Kleinere hoeveelheden stikstof optimaal verdelen

11 juni 2015
Kleinere hoeveelheden stikstof optimaal verdelen De ruimte om nog veel kilogrammen stikstof te kunnen geven wordt steeds kleiner voor de latere sneden. Toch blijven die hoeveelheden erg belangrijk om de groei erin te houden en schimmels geen kans te geven. De uitdaging is om de hoeveelheden die nog gegeven kunnen worden goed te verdelen en te benutten.

Verdelen kunstmest is een kunst op zich
De afstelling van machines vraagt de nodige aandacht, zeker bij het doseren van kleinere hoeveelheden kunstmest. In de praktijk wordt er weleens te weinig aandacht besteed aan de juiste afstelling. In de bijlage zien we in een perceel spruiten duidelijk de strooibanen terug.

Mobiliteit meststoffen
We gaan normaal gesproken de drogere periode tegemoet. Willen bodemmeststoffen benut kunnen worden dan moeten ze oplossen in water. Hierdoor worden ze mobiel en kunnen ze worden opgenomen door de plant. Onder droge omstandigheden geven vloeibare meststoffen een betere benutting dan korrelmeststoffen.

Onttrekking 3e snede
Uit de analyses van BLGG AgroXpertus blijkt dat de zomerkuilen gemiddeld over de afgelopen 5 jaar tussen de 85 en 93 kg stikstof (N) per hectare onttrekken bij een opbrengst van 3500 kg ds. Als we rekenen met de gemiddelde drijfmestanalyses en de nawerking van de eerdere giften, moet er tussen de 30 kg en 40 kg zuivere N uit kunstmest bij zonder dat we rekening houden met het naleveringspotentieel van de bodem. Let op: deze ruimte moet er op het gebied van wetgeving wel zijn. Normaal gesproken is er voldoende zwavel gemineraliseerd uit de bodem en uit de gegeven drijfmest. De 3e snede onttrekt op basis van de analyses echter wel 28 kg SO3. Powerbasic heeft een veilige N/SO3–verhouding, wat weinig risico’s op zwaveloverschotten geeft.

Betere verdeling en benutting geeft winst
Met Powerbasic kunt u nauwkeurig de laatste hoeveelheden kunstmest verdelen. Powerbasic staat garant voor een betere verdeling en een hogere benutting. Dit zorgt voor een meeropbrengst. Met het huidige prijsverschil en de lagere hoeveelheden die nog gegeven kunnen worden, praten we bij 30 kg zuivere N over een investering van 11 euro per hectare aan product. Met de actuele voederwaardeprijzen wordt er dan al winst gemaakt bij meer dan 1,9% extra drogestof opbrengst. Meer informatie en een toelichting vindt u in de bijlage.