Van gras naar melk

16 februari 2015
Van gras naar melk Per 1 april 2015 verdwijnt het melkquotum. Als u in de toekomst meer melk wilt produceren op een rendabele manier dan staat u voor twee uitdagingen:
- Meer ruwvoer produceren
- Meer melk uit ruwvoer produceren

Meer ruwvoer produceren betekent met landelijk minder grond een hogere opbrengst per hectare behalen. Melk uit eigen ruwvoer is nog steeds het meest rendabel. Meer melk uit ruwvoer vraagt niet alleen om een hogere drogestofopbrengst per hectare, maar ook om meer kVEM en beter eiwit (een hogere DVE-opbrengst). Als in dat ruwvoer ook nog eens meer sporenelementen zitten, dan is dat organisch gebonden en beter benutbaar voor het dier. Kan dat allemaal vraagt u zich af? Niet als u doet wat u deed, want dan krijgt u wat u al had.


Het nieuwe bemesten
Powerbasic is een unieke vloeibare meststof. Het is de meest zuivere en gecontroleerde meststof in de markt. We streven naar een meststof die minder uitspoelt/vervluchtigt en daarmee een hogere efficiƫntie geeft. Het product hebben we 5 jaar lang beproefd en we zijn met de behaalde resultaten geslaagd in onze opzet. Klik hier voor de resultaten en conclusies van deze 5-jarige proeven.


Meer organisch gebonden mineralen
Uit de 5-jarige proefresultaten blijkt dat er met het gebruik van Powerbasic opvallend meer sporenelementen in het ruwvoer komen. De stikstofvorm en het productieproces geven de meststof een unieke werking. De aanwezige sporenelementen in de bodem worden plantbeschikbaar gemaakt.

Ruwvoer is de basis van het rantsoen. Meer organisch gebonden mineralen geven een betere benutting en besparing van correcties aan het voerhek via premixen en krachtvoer. Wilt u extra selenium en kobalt in het ruwvoer, dan is dat makkelijk toe te voegen via Powerbasic SeCo. Klik hier voor de flyer Powerbasic SeCo.


Ruwvoer, de slagader van uw bedrijf
De totale voerkosten zijn een flinke kostenpost voor het bedrijf. Melk en/of vlees van eigen geteeld ruwvoer blijft nog altijd de meest rendabele manier. Natuurlijk spelen voeropslagcapaciteit, arbeid en wellicht andere omstandigheden mee in de keuzes die u als ondernemer maakt: ga ik de voerbehoefte invullen door ruwvoer aan te kopen, krachtvoerachtigen aan te kopen of door zelf meer ruwvoer te produceren? Meer en beter ruwvoer wat ook nog eens kan leiden tot een verbetering van de rantsoenefficiĆ«ntie blijkt het meest rendabel. Klik hier voor de berekening en conclusies.