Suikerbieten

De suikerbietenteelt vormt een stabiele factor binnen de bedrijfsvoering. Cruciaal voor het slagen van de teelt zijn niet alleen de rassenkeuze, het zaaitijdstip en de gewasbescherming, maar ook het toedienen van de juiste meststoffen op het juiste moment, de juiste plek en in de juiste hoeveelheid!


Zoete meststoffen


De suikerbiet is een tweejarige plant. In het eerste jaar groeit de plant vegetatief (zonder bloei en zaadzetting) en gebruikt aanvankelijk alle energie voor de opbouw van het bladapparaat en wortelstelsel. Later in het seizoen vormt de plant een verdikte penwortel. Daarin wordt een groot deel van de drogestof als reservevoedsel in de vorm van suiker opgeslagen. Geleidelijk eist de penwortel een steeds groter deel van de productie op en wordt steeds rijker aan suiker. Door het geven van de juiste meststoffen groeit de plant het hele seizoen geleidelijk wat resulteert in een grote biet met veel suiker.


Hogere benutting


Powerbasic 26-0-0 + 6 SO3 is een vloeibare stikstofmeststof met zwavel. De meststof bevat zowel nitraat voor de eerste weggroei als ammonium en ureum voor later in de groei. De meststof wordt circa 5-7 cm diep en ongeveer 5 cm naast de bietenrij (aan één kant) in de grond gebracht. Een egale afgifte kan gerealiseerd worden met behulp van een nauwkeurige toepassingstechniek op de zaaimachine. Het toedienen van stikstof in de rij zorgt voor een betere verdeling en minder vervluchtiging wat resulteert in een hogere benutting. Ook maakt Powerbasic 26-0-0 + 6 SO3 andere mineralen, zoals fosfaat, mangaan, borium en zink, beschikbaar in de grond.


Overbemesting met Powerleaf Quattro Plus


De laatste 10% van de stikstofbehoefte kan uitgevoerd worden met Powerleaf Quattro Plus voor de instandhouding van het gewas. Deze efficiënte manier van overbemesting wordt gelijk gecombineerd met nuttige elementen zoals magnesium, mangaan en calcium.


Gerelateerde producten


De volgende Powerline producten zijn geschikt voor toepassing op suikerbieten: