Graan

Graan is voor de meeste akkerbouwers een belangrijk gewas en beslaat een groot gedeelte van het bouwplan. Een gewas waarvan de teelt op technisch vlak nog veel beter kan. Volgens de geleerden moet het tenslotte toch mogelijk zijn om 15 ton tarwe van een hectare te halen? Uit onderzoeken blijkt dat onder andere op het gebied van bemesting nog veel te halen valt.


Bemestingsstrategieën


Een standaard strategie is het opdelen van de bemesting in 3 giften. De eerste gift bestaat meestal uit 100 kg zuiver N uit KAS of urean/nts, gevolgd door een 2e gift VDM of kunstmest en een 3e gift KAS. De ervaring leert dat vooral de laatste KAS-gift afhankelijk is van de hoeveelheid vocht die valt na deze gift. Wanneer de tarwe begint aan de aar-ontwikkeling wordt stikstof niet meer volledig opgenomen. Er is een meststof waardoor u niet langer afhankelijk bent van de omstandigheden bij de derde gift: Powerleaf Trio Plus. Met deze meststof geeft u de stikstof overbemesting via het blad en bent u dus niet afhankelijk van vochtvoorziening.


De vlag uit


Proefresultaten van de afgelopen jaren laten zien dat de derde kunstmestgift uitstekend kan worden vervangen door Powerleaf Trio Plus. Het juiste toepassingsmoment van Powerleaf Trio Plus is belangrijk. Pas deze meststof toe op het moment dat het vlagblad uit is. Dit is het meest productieve blad van de plant en deze benutten we dan ook zo goed mogelijk door juist op deze plek de voedingsstoffen te plaatsen. Door de enorm hoge benuttingscoëfficiënt geeft een gift van 11 kg N via het blad een beter resultaat dan 200 kg KAS (54 kg N). Daarnaast is Powerleaf Trio Plus zacht voor het gewas en is het makkelijk met de veldspuit toe te dienen.


Gerelateerde producten


De volgende Powerline producten zijn geschikt voor toepassing op graan: