"De basis: Dáár maak je het verschil"

Sinds 2001 maak ik gebruik van Powerline. Dankzij een efficiënte inzet van stikstof en fosfaat bespaar ik op kunstmestmineralen, wat meer plaatsingsruimte oplevert voor organische mest. Het resultaat is een toename van de bodemvruchtbaarheid.
Meer info