PowerbasicDe basis, dat is waar het begint...

Powerbasic akkerbouw


Powerbasic Akkerbouw is een bodemmeststof die direct opneembare stikstof, fosfaat en zwavel bevat. Het geeft uw gewas de best mogelijke start voor de ontwikkeling en groei. In akkerbouwgewassen zoals aardappelen, suikerbieten en spruiten wordt Powerbasic steeds vaker toegepast middels een rijenbemester, zodat de meststof daar geplaatst wordt waar het gewas de voeding op kan nemen. In het kort
 

• Best mogelijke basisbemesting (N, P én S)
• Efficiënter dan korrelmeststoffen
• Minimale emissie
• Zacht voor gewas én bodemleven
• Exacte dosering en verdeling
• Besparing op fosfaat
• Creëert ruimte voor aanvoer organische meststoffen
• Geleidelijke groei; gelijkmatiger gewas
• Sterker wortelgestelSamenstellingen

 
• Powerbasic 100 N 20-0-0 + 6 SO3
• Powerbasic 110 N 26-0-0 + 6 SO3
• Powerbasic 115 Universeel N 25,4-0-0 + 5 SO3
• Powerbasic 140 N 22-0-0 + 10 SO3
• Powerbasic 200 NP 13-14-0 + 7,5 SO3
• Powerbasic 210 NP 13-20-0 + 10 SO3
• Powerbasic 220 NP 24-2-0 + 4,3% SO3
• Powerbasic 230 NP 20-10-0 + 7 SO3
• Powerbasic 240 NP 11-31-0 + 6 SO3
• Powerbasic 270 NP 22-6-0 + 6 SO3
 


Verpakkingen


• Box: 1.000 liter
• Bulk


 

Meer informatie


Meer informatie over Powerbasic Akkerbouw vindt u op deze flyer.

Powerbasic CalciMag Plus


Powerbasic CalciMag Plus is een vloeibare calciummeststof, speciaal ontwikkeld voor aardappelen. Te weinig beschikbare calcium in de bodem leidt tot calciumtekort. Bij aardappelen geeft dit problemen met de inwendige en uitwendige kwaliteit. Powerbasic CalciMag Plus kan deze kwaliteitsproblemen voorkomen. Het bevat calcium, magnesium, borium en stikstof en is eenvoudig toe te passen tussen het poten en aanfrezen.

Waarom Powerbasic CalciMag Plus?

 
Powerbasic CalciMag Plus verbetert bij aardappelen de inwendige en uitwendige kwaliteit. Inwendige problemen (zoals bruinverkleuring), komen na toepassing van deze meststof veel minder voor. Powerbasic CalciMag Plus verhoogt de weerstand, zodat de plant beter bestand is tegen droogte, ziekten en bacteriën. Uitwendig zorgt dit voor een kwalitatief betere en stevigere schil.In het kort

  • Makkelijk toe te passen op het juiste moment
  • Goede opneembaarheid
  • Vermindert droogtestress
  • Betere inwendige en uitwendige kwaliteit
  • Minder inwendig bruin
  • Betere schilkwaliteitSamenstelling

Powerbasic 170 CalciMag Plus N 8-0-0 + 4 MgO + 10 CaO + B
 Verpakking

  • Box: 1.000 liter
  • BulkMeer informatie

Meer informatie over Powerbasic CalciMag vindt u op deze flyer


 

Powerbasic Groei


Powerbasic Groei is dé vloeibare meststof om uw gewas een optimale begeleiding te geven tijdens het groeistadium. Met een dosering van 100 tot 150 liter zorgt Powerbasic Groei voor een efficiënte benutting van de elementen. In combinatie met Powerstart Opkomst is dit dé ideale kunstmestgift en praktisch doseerbaar in 1 werkgang.Wateroplosbaar

Powerbasic Groei is een 100% ureummeststof. Deze vorm stikstof maakt uiteindelijk de overige elementen wateroplosbaar en geeft weinig tot geen uitspoeling. Hierdoor blijft de meststof beschikbaar voor de plant op het moment dat de plant het nodig heeft.In het kort

• Hogere drogestofopbrengst
• Vitaler gewas
• Gunstig voor Kringloopwijzer
• Producten voor iedere toedieningstechniek
• Niet uitspoelingsgevoelig
 Samenstellingen

 
• Powerbasic 150 (zonder p) N 22-0-0 + 10 SO3 + 0,2% B + 0,2% Zn
• Powerbasic 290 (met p) NP 22-5-0 + 4% 6 SO3  + 0,2% B + 0,2% ZnAdvies

 
• Maïs: 100 - 150 ltr per hectare

 Verpakkingen


• Box: 1.000 liter
• Bulk


 

Meer informatie


Meer informatie over het Powerbasic Groei vindt u op deze flyer.

Powerbasic Sporenmix


Powerbasic Sporenmix: Sporenelementen noodzakelijk voor de groei van ruwvoer. Allereerst is een gezonde bodem belangrijk om überhaupt ruwvoer te kunnen telen. Een gezonde bodem is een gezond bodemleven. Het bodemleven heeft ook belang bij een de juiste verhouding aan sporenelementen. Uiteindelijk komt die verhouding terug in het ruwvoer. Als de natuur ze heeft gevormd dan zijn het organisch gebonden mineralen, de vorm die de dieren weer goed kunnen benutten.


Sporenelementen en hun werking

Omdat sommige elementen al veel vanuit kunstmest gegeven worden of omdat ze sterk antagonistisch kunnen werken, zit er in Powerbasic Sporenmix mangaan, zink, molybdeen en koper. Powerbasic Sporenmix en Powerbasic SeCo zijn weer goed met elkaar te combineren zodat kobalt en selenium ook meegegeven kunnen worden.

Tabel.jpgIn het kort

• Unieke samenstelling op basis van natuurlijke onttrekking
• Verbetert de bodemgezondheid
• Verbetert mineralensamenstelling gewas
• Organisch gebonden: efficiëntere mineralenvoorziening van uw vee
Samenstelling

 

Koper (Cu)   0,6 %
Mangaan (Mn)  6,2 %
Molybdeen (Mo)  0,13 %
Zink (Zn)  3,0 %Verpakkingen

• Can: 20 liter


 

Meer informatie


Meer informatie over het Powerbasic Sporenmix vindt u op deze flyer.

Powerbasic Grasland


Powerbasic 140 is een vloeibare stikstofmeststof op basis van 100% ureum. Stikstof in ureumvorm is deels direct opneembaar voor het gewas en het is niet uitspoelingsgevoelig. De ureum in Powerbasic is minder gevoelig voor vervluchtiging. Daardoor geeft bemesten met Powerbasic een hogere opbrengst en dus een hogere stikstofefficiëntie.

Powerbasic 140 geeft het gewas een geleidelijke groei en ontwikkeling. Naast stikstof bevat Powerbasic 140 ook zwavel. Omdat de depositie vanuit de lucht (zure regen) afneemt, is het belangrijk om zwavel toe te dienen. Dit geldt vooral voor de eerste en tweede snede. Het is namelijk een onmisbaar element voor de vorming van eiwitten en het realiseren van een topopbrengst.

U kiest voor Powerbasic 220 (NP 24 - 2)  indien u ook fosfaat wilt aanvoeren op uw grasland. Powerbasic 220 bevat tevens het onmisbare zwavel. In het kort 


• 14% meer drogestofopbrengst (gemiddelde over 5 jaar)
• Bestendiger eiwit
• Hoge stikstofefficiëntie
            - BEX
            - Kringloopwijzer
• Exacte dosering
• Exacte verdeling
• Vollere grasmat
• Sporenelementen eenvoudig vloeibaar toe te dienenSamenstellingen

 
• Powerbasic 140 N 22-0-0 + 10 SO
• Powerbasic 220 NP 24-2-0 + 4 SO3 
 


Verpakkingen


• Box: 1.000 liter
• Bulk


 

Meer informatie


Meer informatie over Powerbasic Grasland vindt u op deze flyer.

Powerbasic SeCo


Powerbasic SeCo is een vloeibare selenium/kobaltmix voor grasland. Want naast energie, eiwit en verteerbaarheid, is ook de mineralenvoorziening via het ruwvoer belangrijk. Mineralen opgenomen vanuit het ruwvoer blijken vele malen efficiënter dan toegediend via krachtvoer of mineralenmengsels aan het voerhek. Daarnaast is het een stuk goedkoper.Se + Co = Vruchtbaarheid + Vertering!

Van alle elementen staan selenium en kobalt volop in de belangstelling. Selenium is belangrijk voor de vruchtbaarheid van uw melkvee en kobalt is belangrijk bij de vorming van o.a. vitamine B12. Dit is essentieel voor een goede vertering. Kuiluitslagen laten regelmatig te lage gehaltes van deze mineralen zien. Powerbasic SeCo is speciaal ontwikkeld om de gehalten aan mineralen in het ruwvoer te verhogen. Dit is eenvoudig te realiseren door het product te mengen met de toediening van uw vloeibare meststoffen in het voorjaar.In het kort

• Verbeterde vruchtbaarheid
• Zorgt voor optimale vitamine B12 voorziening
• Efficiëntere mineralenvoorziening van uw vee
• Mineralen via ruwvoer zijn kostenbesparend
 Samenstelling


• Powerbasic 940 1% Co + 300 mg/l Se Verpakkingen
 

• Can: 20 liter


 

Meer informatie


Meer informatie over Powerbasic SeCo vindt u op deze flyer.